ببینید: تصمیم واحد دولت و مجلس در مورد کنترل قیمت ارز

رئیس مجلس گفت: دولت و مجلس در مورد ارز یک تصمیم واحد گرفتند و درحال اجرا هستند. حتما قیمت ارز در بودجه می اید و به صورت «شناور مدیریت شده» است. اشراف بانک مرکزی بر بازار سکه و ارز کافی نبود، این یکی از دلایل نوسانات ارزی است.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.