مرور برچسب

ارز

نحوه دریافت ارز دانشجویی

دانشجویانی که در خارج از کشور و در دانشگاه‌های مورد تائید وزارت علوم تحصیل می‌کنند، می‌توانند برای دریافت سهمیه ارز دانشجویی اقدام…